1
През изминалия програмен период редица отлични чисто като идея европейски проекти не успяха да бъдат реализирани като главната причина за това е липсата на европейски пари, с които да се започне осъществяването на идеята стъпка по стъпка.

За разлика от новия програмен период 2021-2027, който е насочен като че ли с една идея повече към повишаване и стимулиране на конкурентоспособността на кадрите, стария не можа да се придвижи и остана просто като незапочнат и незавършен, макар и добър проект.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика