1
Съществуват редица основни предимства при осъществяването на карго транспорт по суша.

Вижте кои са те:

Предимства на сухопътния карго транспорт
Маневреност – при вече изградена пътна мрежа, същата се изгражда бързо и то при минимални инвестиции;
Икономически рентабилен при вътрешно селищни превози;
Разходите са доста по-големи, ако ги съпоставим с тези при водния и въздушен превоз.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика