1
Транспортната услуга е вид услуга по същество се изразява в преместване на товар в пространството. Услугата не се изчерпва само със физическото преместване на товара. Тя съчетава и съпътстващи мероприятия, свързани с неговата подготовка и транспорт до изхода на превоза.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика