1
Авторсккото право е много тъмна материя за музикантите и хората, свързани с изкуство като цяло. Правото изобщо звучи много сложно и непонятно, но това не трябва да плаши създателите на музикални произведения, защото в основни линии не е толкова сложно за разбиране, а и е много необходимо. Именно непознаването на основните положения често води до спорове за авторски права над песни и композиции, а това може да се избегне лесно. Ето защо съветвам композиторите и автори на песни, други музикални произведения, текстове на песни, видеоклипове да се консултират с юрист, който е специализирал в авторско право, както и да прочетат основните понятия и положения в авторското право. В donmicrofon сме описали всичко най-важно, което трябва да знаят музикантите, за да не се получават конфликти, свързани с непознаване на правата.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика