1
Насекомите са устойчив източник на протеини. Те изискват по-малко суровина, произвеждат по-малко парникови газове и използват по-малко природни ресурси в сравнение с други животни. Някои хора може да се колебаят да ядат насекоми, защото смятат, че имат вкус на буболечки. Но в действителност вкусът на насекомите е подобен на други видове месо.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика