1
Застрахователните договори са гражданскоправен механизъм за уреждане на закрила на имуществени и неимуществени права на индивидуални субекти и обществени организации. В доста случаи обаче, при реализиране на застрахователното събитие, застрахователната компания отказва да заплати застрахователната сума, не предоставя цялата сума или забавя произнасянето, което носи значителни трудности на лицето, което трябва да получи обезщетението. В такъв казус възниква нужда от вещ специалист в застраховането, какъвто бихте могли да откриете на Zastrahovan.eu Това е страницата на добър адвокат застрахователно право със , предоставящ специализирани съвети на обоснована цена в кръга на застраховането. Той ще ви окаже съдействие за съставяне на претенцията за щета и за входиране и провеждане на дело насочено срещу застрахователно дружество.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика