1
Застрахователните сделки са юридически способ за подсигуряване на протекция на материални и неимуществени права на граждани и организации. Нерядко обаче, при осъществяване на застрахования риск, застрахователното дружество представя отказ да заплати надлежно обезщетяване, не изплаща пълната сума или протака отговора, което предизвиква съществени пречки на правоимащия. В така очертания казус възниква необходимост от тесен експерт в сферата, какъвто имате възможност да откриете на SBKLaw.bg Това е интернет портала на тясно специализиран застрахователен адвокат със задълбочени знания, предоставящ правни съвети на обоснована цена в кръга на застраховките. Той ще ви окаже помощ за изготвяне на застрахователна претенция и за входиране и изнасяне на производство против застрахователна компания.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика