1
LCP (Largest Contentful Paint) е част от Core Web Vitals - набор от специфични метрики, свързани със скоростта, адаптивността (responsiveness) и визуалната стабилност на уеб страниците. Google ги счита за изключително съществени за цялостното потребителско изживяване на даден уеб сайт. Core Web Vitals  съдържа три специфични метрики: Largest Contentful Paint…

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика