1
Статията изследва ролята на поръчите в различни видове заеми, разграничавайки тези, които обикновено изискват поръчител, и тези, които не го правят. Заеми като необезпечени лични заеми, студентски заеми за тези с ограничена кредитна история, бизнес заеми, заеми за лица с лоша кредитна история и заеми за наематели обикновено налагат гарант за смекчаване на риска за кредиторите. И обратно, заеми като ипотеки, кредити за автомобили, кредитни карти, заеми за заплати и държавни заеми, които обикновено не изискват поръчител поради участващото обезпечение или подкрепа на правителството. Разбирането на тези разграничения е от съществено значение за кредитополучателите, които търсят финансова помощ, тъй като им помага да предвиждат дали ще е необходим поръчител, когато кандидатства за заем и ги подготвя съответно.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика