1
Легализацията на документ е процес на удостоверяване или проверка на автентичността на документ за използване в чужда държава. Има няколко различни вида легализация на документи, всеки със свой уникален набор от изисквания и процедури. Разбирането на различните видове легализация на документи може да помогне да се гарантира, че вашите документи са надлежно удостоверени и приети от чуждата страна, в която ще бъдат използвани.

Апостил
Един от най-често срещаните видове легализация на документи е легализацията с апостил. Апостилът е сертификат, който се издава от държавна агенция, като например държавен секретар, който потвърждава автентичността на документ. Легализацията с апостил обикновено се изисква за документи, които ще се използват в държави, които са членки на Хагската конвенция, международен договор, който стандартизира процеса на удостоверяване на документи за използване в чужди държави.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика