1
Много компании имат стари сайтове, които не изпълняват оптимално целите си. Всички клиенти искат да полчат бързо необходимата им информация, без да се лутат през грешни и неоптимизирани менюта. Същото важи и за онлайн магазините, където от първостепенно значение е лесното търсене на стоки по различни критерии.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика